Stereo+ Stereopluss 3/2019 - Page 6

24 Ansvarlig redaktør: Håvard Holmedal haavard@stereopluss.no Webredaktør: Håvard Holmedal haavard@stereopluss.no Journalister: Roy Ervin Solstad roy@stereopluss.no Ståle Winterkjær stale@stereopluss.no layout: Ljubisa Miodragovic Denne gangen har vi vært ute og reist igjen og truffet Anders fra Haugesund. Det var virkelig verdt reisepengene å se, og høre, et av de mest imponerende bass-systemene vi har opplevd til dags dato. Stereo+ er gratis Har du likevel spørsmål om abonnement vennligst kontakt: Exciter AS 32 Postboks 65 N-1472 FJELLHAMAR Tlf: (+47) 400 96 005 (Åpningtider 10:00-11:30 og 13:00-15:00) E-post: abo@stereopluss.no (Gjelder kun henvendelser vedrørende abonnement, spørsmål til redaksjonen sendes til: redaksjonen@stereopluss.no) Annonse- og markedsavdeling: Tom Mehlum Head of Marketing Mobil: (+47) 900 44 944 tom@stereopluss.no Klipsch RP600M er en forholdsvis rimelig stativhøyttaler med lydressurser som overrasker. En av årsakene til at den ikke er blitt «oppdaget» er muligens at Klipsch-høyttalere får for rimelige og for små forsterkere koblet til. Det må det bli slutt på. 40 KEF R11 er en høy og ganske stor søyle av en høyttaler, og impo- nerer med svært dyp og godt kontrollert bass. Det er likevel i det smarte koaksial-elementet til KEF magien inntreffer og det tegner opp en fantastisk scene og opptaksrom. Viggo Halvorsen Mobil: (+47) 979 12 722 Utgiver og administrasjon: EXCITER AS Daglig leder: Håvard Holmedal Rettigheter: Utgivelse av stoff i Stereo+ -publikasjoner skjer bare i henhold til våre generelle vilkår for ret- tigheter til stoff. Dette gjelder både for stoff som honoreres og det som ikke honoreres. Vi forbe- holder oss blant annet retten til å lagre og utgi stoffet i elektronisk form fra vårt redaksjonsar- kiv eller andre databaser som vi har avtale med, herunder å utgi stoffet via Internett. Innsendere av stoff kan, etter spesiell avtale med oss, i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at deres stoff distribueres til kunder av Stereo+ fra det elektroniske redaksjonsarkivet. Red. Innhold fra Stereo+, inkludert tekst, bilder, PDF-er, karakterlogoer og best i test/anbefalt- flaggene er ikke tillatt benyttet verken på papir eller i digitalt format uten skriftlig avtale med utgiver. MOBIL APP: Joomag appen for iOS og Android