Stereo+ Stereopluss 3/2019 - Page 47

+ HIFI » Avid Ingenium Plug & Play skal hvile på, slik at den roterer så friksjonsløst som mulig. Ingenting av dette er spesielt vanskelig, men det må som sagt gjøres. Det som derimot er veldig enkelt er å stille inn pickup og tonearm. Pickupen står ferdigmontert på tonearmen, og motvekten skal bare dyttes inn bakfra på tonearmen til den stopper. Da har pickupen riktig stifttrykk. Billig arm og pickup Pickupen som heter Avid CA-1 og tonearmen Avid TA-1 ligner ekstremt på pickupen Rega Carbon og Rega RB110, og jeg ville faktisk blitt overrasket om det ikke er Rega som produserer disse for Avid, men da uten Rega-logoen på. Dette er langt fra dårlige ting, men i utsalg her i Norge, koster Rega Carbon under 500 kroner. Tonearmen er litt dyrere, men begge to med Rega-logo finnes som en del av pakka med platespilleren Rega Planar 1 til 2800 kroner. Totalt. Det tyder på at i Ingenium Plug & Play til snaut 17.000 kroner, er mesteparten av pengene lagt i selve drivverket og motoren. Hvis man sammen- ligner med den «vanlige» Ingenium-spilleren som koster rett under 20.000 kroner, så leveres den med en Pro-Ject tonearm som i butikken koster 5500 kroner. Fratrukket prisen for armen vil derfor platespillerens utsalgspris ligge på 14.500 kroner. Da har man 2500 kroner å bruke for å få prisen til Ingenium Plug & Play. Det er neppe langt unna ut- salgsprisen for Regas tonearm (om den hadde vært i salg separat) og Rega Carbon-pickupen. Rent matematisk virker det som om man har satt på 185-dekk på en Porsche 911 for å få ned prisen. Det er en ubalanse i kvaliteten her jeg ikke helt forstår. Fart til besvær Motoren til Ingenium er ikke en integrert del av spilleren, men skal stå rett siden av basen til spilleren. Det er ganske så vanlig for å redusere vibrasjoner fra motor til platetallerken. Så vidt jeg kan bedømme så fungerer det bra. Jeg er litt min- dre fan av motoren i seg selv. Hos meg støyet den nemlig litt, selv om det er helt uhørlig fra lyttepo- sisjon. Jeg synes også man har valgt en litt kjip va- riant for å starte og stoppe motoren. Den sitter på selve nettledningen, og er en sånn av- og på-bryter som man gjerne finner på lampettledninger. Rik- tignok i en svart og mer forseggjort utgave, men det virker litt jalla. Ikke minst siden det gjør at du må ha 30 centimeter av strømkabelen (inkludert bryteren) liggende oppå hylla der platespilleren står, for å skru den av og på. Å bytte hastighet gjøres for øvrig på samme måte som på Rega-spillere, for de som er kjent med dem. Det betyr at man må ta av platetallerke- nen og sette beltet i et annet spor på motoren. Det fungerer fint på Rega-spillere, siden selve platetal- lerkenen er enkel å ta av. På Avid-spilleren er det faktisk mye mer herk. Årsaken er at det som er en stor fordel med å ha et senterleie, undertallerken og platetallerken som sitter helt tight, ikke er en fordel når platetallerkenen skal av. Da følger nem- lig undertallerkenen også med. Resultat er at hele reima ramler av både motor og undertallerken, og begge deler må da monteres på nytt. Jeg har ikke spilt mange plater med 45-hastighet under testen, for å si det sånn. Det jeg derimot liker er platestrammingen på Avid-spillerne. Selve tappen man trer platen over er gjenget og litt tynnere enn hullet i midten av LP-plata. Helt nederst er det derimot ikke gjenger, 47 Stereo + 3/19