Stereo+ Stereopluss 3/2019 - Page 43

+ HIFI » KEF R11 helt bakover til den absolutte bakveggen. Den er på KEF R11 lenger bak enn på de fleste høytta- lere jeg har hørt, og den første gangen du setter den på bør du sikre deg at du kjører på med godt innspilt musikk med masse rom. Da er det bare å gjøre seg klar til et betydelig hakeslipp. Alt er tegnet tydelig opp foran meg, og det er lett å la seg trekke inn i lydbildet og bare bli borte i all vellyden. Det er ingen tilfeldighet at jeg også har KEF R3 inne fortsatt. Importøren Neby Hi-Fi Concept har heldigvis vært tålmodig med returen og det gjør at jeg kan sammenlikne de to modellene. Det låter flott og presist Derfor spiller jeg Rose med Manu Katche også på R11 og det er interessant å høre hvordan den økte dybden og tyngden i bassen påvirker resultatet. Ikke bare er det mer tyngde og krutt i basstrom- mer og basser, men du oppfatter også rommet som større, bredere og dypere. Den forbedrede romillusjonen gjør at både saksofon og trumpet på magisk vis dukker opp foran deg i rommet, og de har også en liten smule ekstra varme fra rek- ken av bass-elementer. En åpenbar bonus sett i forhold til R3. Selv om vi samtidig vet at det ikke bare er høyttaleren som koster litt mer penger, også elektronikken må oppgraderes betydelig, er dette såpass overbevisende at musikk-entusiaster med mye hifi-DNA lett velger den største og tyng- ste løsningen. Hvis de har plass og får lov at den hjemlige interiørarkitekten! Som på KEF R3 viser R11 en imponerende evne til å hente frem forskjeller i klang og rom på forskjel- lige innspillinger. Det tyder alltid på at høyttale- rens kabinett er godt konstruert, og at det ikke er noe som kladder til resultatet med noen form for egenlyd. 43 Stereo + 3/19