Stereo+ Stereopluss 3/2019 - Page 24

24 + HJEMME HOS » Anders Lønnegraf 130 DB MED VELLYD Du må høre en vegg av seksten 18 tommere før du forstår hvor massivt det er. Tekst og foto/video: Ståle Winterkjær D et er lørdag morgen. Jeg står foran et hvitt hus på Karmøy og ringer på og ringer på og ringer på. Har Anders Lønnegraf (34) forsovet seg og gnir søvnen ut av øynene eller er jeg rett og slett utenfor feil hus. Men jeg hører musikk, ganske høy musikk. Så jeg lister meg inn i gangen og roper på Anders. Ikke noe svar. Dermed går turen ned i kjelleren hvor lydtrykket øker for hver meter jeg går. Til slutt møter jeg gladgutten som absolutt ikke har noen problemer med å skru opp volumkontrollen til 11. - Jeg kan spille jævlig høyt. 130 db uten forvreng- ning. På hverdagene tar jeg det rolig, men i helge- ne kan jeg godt skru helt opp. Mitt ideelle lyttevo- lum er rundt 105 db, men etter et par knerter kan det nok gå helt opp i 130 db. - Du er ikke redd for hørselen? - Jeg tror musikken først går ut over hørselen hvis den blir skrikende, sier Anders Lønnegraf. 40 timer i lydhimmelen Stereo+ har besøkt flere hifi-freaker med impo- nerende bass-systemer, men Anders er den første som kjører anlegget i Ferrari-fart. De andre kjører anleggene sine i cruise-fart, mens Anders gjerne utfordrer grensene. Han er singel, har villa meg eget lytterom og god tid til å høre musikk. - Av og til har jeg lytteøkter på 40 timer bare avbrutt av noen timer søvn og noen matpauser på kjøkkenet. Stereo + 3/19