Stereo+ Stereopluss 3/2019 | Page 11

+ NYHETER TEAC MED NY DIR EKTEDREVET SPILLER TN-4D er en ny direktedreven platespiller fra Teac. Den er klassisk bygget opp og har fått en helt ny børsteløs motor som selvsagt har minimal hastig- hetsvariasjon takket være et krystall-styrt drivverk. Drivverket er koblet til en egen datastyrt feedback- krets som fanger opp og korrigerer eventuelle hastighetsvariasjoner. Pickupen kommer levert av Sumiko. En både kjent og respektert leverandør av pickuper, og som også markerer at Teac nå går utenom den ofte brukte budsjett-modellen Audio Technica 95. Armen er laget av firmaet SAEC og er en S-formet variant med stor nøyaktighet i lagrene og med en vekt som er også er tilpasset andre og bedre pick- uper enn den som følger med. Prisen er satt til 6.500.- og den lanseres nå på vårparten. Link for mer info: https://teac.jp/int/product/tn-4d/feature 11 Stereo + 3/19