Stereo+ Stereopluss 2/2019 | Page 33

+ HIFI » Argon Forte A5 er problemfritt å plassere den på en hylle, men et lite tips er å legge noen små gummiføtter el- ler liknende mellom høyttaleren og underlaget. Det er en billig og enkel metode for å få enda litt bedre lyd. Fin TV-lyd Skal du ha god TV-lyd er de lett å tenke lydplan- ke, men det er ofte en krykkeløsning hvor du får en smal lydplanke med små elementer og ganske høy forvrengning når volumet øker. En lydplanke er heller ikke spesielt velegnet til musikk før de koster vesentlig mer enn disse Argon-høyttalerne. Rimelige lydplanker er gjerne giret i retning av TV og film, og for å virke mest mulig imponerende. Fokuset er ikke troverdighet og god balanse. Argon Forte 5A spiller med bra tyngde og er detaljerte nok til at stemmer og dialog kommer tydelig frem. De tåler også bra med volum, og du skal lete lenge hvis du vil ha den samme lyden i en lydplanke til noenlunde identisk pris. Dynamikken til Forte A5 er ganske imponerende til prisen, og det smeller godt uten at det blir for påtrengende eller hardt, og de holder helt brukbar orden på selv ganske hektiske lydspor med mye informasjon og et ganske pålesset musikkspor. Dette er faktisk ganske mye more for pengene! Praktiske musikkgjengivere Det er lett å få disse høyttalerne til å spille. Noen kabler må du ha likevel Kobler du til noe med kabel får du selvsagt lyden Forsterkerne er på 2x80watt, og denne forsterke- umiddelbart, men de er også enkle å koble til tråd- ren pluss all nødvendig elektronikk sitter i den ene løst. De kommer kjapt opp på lista over mulige BT- høyttaleren, og så brukes det en dedikert høytta- enheter på mobiltelefonen, og de kobler seg raskt lerkabel mellom de to høyttalerne. Det er dermed og enkelt til. Da kan du spille av alt mulig innhold bare den ene høyttaleren som behøver strøm du har liggende på mobilen eller PC/Mac-en din, tilkoblet og så lenge de ikke blir brukt 4 separate eller fra en hvilken som helst musikk-tjeneste som forsterkere snakker vi heller ikke om en høyttaler Tidal eller Spotify. som har elektroniske delefiltre. Nå er ikke det unik Jeg kobler til en CD-spiller via den optiske i prisklassen. Du finner blant annet den samme inngangen, og en enkel platespiller, men sjekker løsningen i for eksempel Klipsch sine aktive høyt- først ut lydkvaliteten via den trådløse tilkob- talere i budsjettklassen. Dette er en enkel, rimelig lingen. Med musikk fra Tidal spiller det egentlig og brukervennlig løsning, og en enkel kabel mel- ganske fint, og Argon har klart å få god balanse lom høyttalerne klarer du sikkert å skjule. fra bunn til topp. Det er heller ikke noe bestemt Vil du ha det mer moro når du ser film kan høyt- område som skiller seg negativt ut, slik rime- talerne kobles til en subwoofer etter eget valg. Det lige høyttalere kan ha lett for å gjøre. Diskanten vil nesten uansett kvalitet på subwooferen gi et spiller med mye detaljer, og den er godt integrert godt tilskudd i den dypeste enden av bassen. Da med mellomtonen. Bassen sliter litt helt i bun- har du plutselig et betydelig system for all film- nen, men den klarer å være ganske så rytmisk og bruk og et potensielt dårlig forhold til eventuelle stram så lenge volumet ikke blir høyt og du ikke naboer! Det går faktisk an å se på film og ha det spiller musikk med mye og tung bass. Bassen skikkelig moro helt uten en masse høyttalere sliter ennå litt mer hvis de blir plassert for nær stående rundt i stua. Hjemmekino kan være så veggen. Da blåser den seg litt opp og skaper et mangt. litt tungt lydbilde som mister spensten og kon- 33 Stereo + 2/19