Stereo+ Stereopluss 10/2019 - Page 52

+ HIFI » Mytek Manhattan DAC II det skjer veldig mye med lyden med Manhattan II koblet til som jeg ikke var helt forberedt på. For det første er det bassen. Da jeg sammenlig- net dCS Rossini med PS Audio Directstream DAC synes jeg førstnevnte manglet litt av den analoge pondusen i nedre mellomtone og øvre bass som PS Audio-boksen hadde. Med Mytek Manhattan II får jeg både pondus og kraft, men samtidig en markant strammere bassgjengivelse som opple- ves enda mer detaljert og oppløst. Likevel er det mer enn nok skyv og trøkk nedover. Det finnes ikke sterilt og anemisk. Det er som om jeg får kropp med skarpere konturer enn jeg har hørt tidligere. Det er rett og slett fascinerende hvordan Mytek graver fram informasjon nedover. Lenger opp i frekvens skjer akkurat det samme. Det er en fantastisk åpenhet i lyden. Den bretter seg ut enda mer i dybde og bredde og luftigheten er slik at det umiddelbart virker som om hvert eneste instrument og hver eneste stemme får bedre plass rundt seg. Samtidig er fullstendig krystallklart uten spor av digital hardhet. Det er som jeg har fått pondusen og klangen til PS Audio og åpenheten til dCS i en og samme boks. Mengden detaljer er overveldende, uten å bli på- trengende. Det er som å se en stjernehimmel uten lysforurensning. Da synes ikke bare de sterkeste stjernene, men også det mylderet av mindre stjer- ner som finnes. Årsaken er selvsagt at digitalkon- verteren til Mytek er fullstendig støyfri, noe som slipper alt av musikalske detaljer gjennom. Det hjelper selvsagt at dette ikke skyldes en at man har rattet klangbalansen slik at man «jukser seg» til noe som høres ut som mer detaljer. Her er nemlig intet forskjøvet fokus mot verken øvre eller nedre mellomtone. Kall det gjerne nøytralt, men det er vanskelig å forholde seg fullstendig nøytral etter å ha hørt hva denne boksen får til. Brilansjen fortsetter nemlig helt til topps fre- kvensmessig også. Diskanten er ekstremt luftig uten å bli skarp. Igjen er det kullsvart bakgrunn for selv de minste detaljer, og gode opptak av cymba- ler låter fantastisk. Legg til gnistrende god dynamikk og et digert og presist lydbilde, så skjønner du at Mytek Manhat- tan II leverer på alle punkter som digitalkonverter. UTSTYR BENYTTET UNDER TESTEN • Boulder 865 integrert forsterker • Burmester 100 platespillerforsterker / riaa-trinn • Aurender N100C streamer • Vera Audio P400/1000 effektforsterker • PMC MB2SE høyttalere • PS Audio P20 strøm-regenerator • Vovox Sonorus Direct S balanserte signalkabler • Van Damme UP-LCOFC høyttalerkabler • LessLoss DFPC Signature strømkabler • Supra Lorad strømkabler • FAT LMC (DIY) strømkabler • RPG Acoustic Broadsorber akustikkplater • Egen 16A-kurs til stereoanlegget 52 Stereo + 10/19