Stereo+ Stereopluss 10/2019 | Page 42

+ HIFI » KEF R5 42 STOR NOK TIL DET MESTE KEF R5 er en gulvstående høyttaler i den kompakte enden av skalaen. Det forhindrer ikke at den kan spille med forbausende tyngde og med fokuset og presisjonen vi er blitt vant med fra den kanten. Tekst: Håvard Holmedal J eg har hatt den mye større KEF R11 i stua og den imponerte med et stort og voksent lydbilde og ganske solide egenskaper i den dypere enden av bassen. Det kan vi knapt forvente av KEF R5, men i en mindre stue kan dette være ak- kurat det du behøver. Ikke behøver du kjøpe deg en stor og voksen forsterker, heller. Solid kabinetter Allerede da jeg bar høyttalerne opp trappa til stua kjentes det godt at disse kabinettene er tunge og solide, og vel på plass på hver sin side av stereoracket høres det også ut som om de er godt bygget når jeg knakker med tommelen på siden og på toppen av høyttalerne. Det gir utmerkede forutsetninger for å lage god og stødig lyd. Noen produsenter sverger til kabinetter som spiller med elementene, men det er en krevende øvelse som bare gjøres av et fåtall – som for eksempel Har- beth. Resten av utviklerne må på en eller annen måte få kabinettet under kontroll ved å dempe resonansene, støtte det godt opp på innsiden, og sørge for at de resonansene som slipper ut er jevnt og godt spredt utover fra bassen og opp til diskanten slik at den fargingen av lyden det med- fører ikke foregår ved et bestemt frekvensområde. KEF R5 har selvsagt en ny versjon av produsen- tens koaksiale element. Det er det samme som sitter i alle høyttalerne i serien. Dermed er det slik at du faktisk får lyden fra de store R11 i mel- lomtone og diskanten, men du må selvsagt regne med å miste litt av den store og dype bassen. Koaksial-elementene er bygget med en 25 mm diskant montert i midten av den 12,5cm store mel- lomtonen. Dette lager en perfekt punktkilde, altså at all lyden kommer fra et enkelt punkt, og det fører til et fokus på instrumenter og stemmer som det knapt er mulig å få til med den mer tradisjo- nelle konstruksjonen, hvor en diskant er typiske er montert på oversiden av mellomtonen. I tillegg til diskanten er det benyttet to 5 tommer basser som sitter i hvert sitt kammer. Det gir ikke et altfor stort membranareal, men det låter stort og dypt nok med høyttalerne plassert riktig. Høyt- talerne strekker seg ned til omtrent 40Hz som de klarer å presse seg ned til takket være bass- reflekskonstruksjonen. Det er ganske mye skyv i bassen, og selv om de er kompakte gjør KEF lurt i å legge ved to skumpropper som kan benyttes i en eller begge de to bakover-rettede bassreflekspor- tene. Med proppene inne blir bassen litt begrenset i volum, men i mindre rom kan det hende dette er helt nødvendig for at det skal bli god balanse i den dypere enden av frekvensområdet. Da tåler den også en plassering ganske nær veggen uten at bassen blir for svulmende. Våre testeksemplarer er i valnøtt, og KEF har åpenbart jobbet mye med å få fargen på elemen- tene til å passe perfekt til treverket. Det er en åpen diskusjon om den fargen de har kommet Stereo + 10/19