Stereo+ Stereopluss 10/2019 - Page 33

+ HJEMME HOS » Kjetil tilsvarende på elektronikken, blir fort et sekssifret beløp dyrere. Alternativet er en solid runde på Finn.no, men det er åpenbart at en forbedring vil koste, uansett. Derimot kan balansen, og klangen i de enkelte høyttalerne muligens ha nytte av enda litt mer finjustering, tenkte vi. Jeg hadde som vanlig utstyrt meg med en iPad og programmet/appen Audio Tools og Sheffield Lab sin testskive på Tidal, er gjort på noen minutter å sjekke noen få lydmessige punkter anlegget. Senterhøyttaleren måler litt an- nerledes, og den klinger heller ikke hundre prosent identisk med de andre frontene når vi kjører noen spor med pink noise, og kan muligens også med fordel hatt en dB eller to mer volum for å sende dialog og stemmer enda litt lenger frem i lydbildet. Det er litt smakssak, selvsagt, men ganske lett å finne ut av. Vi snakket også om å bruke litt tid på å få front- systemet i riktig avstand til lytteposisjon. Nå står 33 alt på linje, men det kan muligens være en fordel å skyve senterhøyttaleren litt bakover slik at av- standen til lytte-posisjonen blir identisk. Jeg sier kanskje og muligens, for dette må jeg nok tilbake å teste ut sammen med Kjetil og kanskje andre ved en senere anledning. Det blir i så fall en oppfølgingsartikkel når vi har rundet år 2020. Og hvem vet? Kanskje ender vi opp akkurat slik det var da jeg var på besøk. Dette var nemlig en meget mektig opplevelse! Vi har lyst til å komme tilbake Det er mange som bruker mye penger på utstyr for å få det til å spille flott i stua, men Kjetil, og andre spesialbygde rom, er de eneste som klarer å hente ut utstyrets maksimale potensiale. I Kjetil sitt tilfelle er det fornuftig utvalgt og priset elek- tronikk, og høyttalere matchet med et glimrende rom, som til sammen skaper en opplevelse av de sjeldne. Jeg kjenner jeg er mer enn litt misunnelig. Stereo + 10/19