Stereo+ Stereopluss 10/2019 | Page 32

+ HJEMME HOS » Kjetil snakker vi om highend-utstyr med en helt annen prislapp. Mellomtone og diskant spiller slik jeg husker det fra testen jeg gjorde med de samme Arendal-høyt- talerne hjemme hos meg, men lyden er enda mer direkte og fokusert enn det jeg har hørt tidligere. Samtidig er det lett å kjenne igjen deres kvaliteter, klangkarakter og deres måte å spille på. Rom- met tar også unna veldig mye lyd slik at Kjetil kan spille med all den dynamikken han ønsker og på nesten umulige volum. Det lydnivået jeg fikk høre hos Kjetil kan du bare glemme å få til i en stua uten at refleksene fra vegger, tak og gulv gjør gjen- givelsen til en kakofoni av reflekser og resonanser som gjør lyden uutholdelig. Et antall forskjellige demoer for å eventuelt avsløre svakheter i systemet gir ingen særlig me- ning. Lyden røsker så til de grader tak i deg og får deg til å glemme alt annet, og etter få sekunder slutter du å analysere resultatet rasjonelt, og bare gir deg over til opplevelsen. Du blir fullstendig oppslukt, rett og slett. 32 Og nærmest som vanlig ender det opp med at jeg endelig kikker på klokka og har glemt tiden fullstendig. Junior skulle på trening, og middags- mat skal kjøpes inn. Timene raser virkelig av gårde når man har det gøy! Noen ting som gjenstår? Etter seansen hadde jeg og Kjetil en lengre samtale om eventuelle mulige forbedringer. Alt blir på en måte litt «mikkemus» når så mye er i perfekt orden, men det er alltid noen detaljer som kan pusses på i lyden og gjøre den ennå bedre. Det er tydelig at systemet er justert inn med veldig god balanse og en så flat frekvenskurve som mulig, og det hele er nøytralt og fornuftig skrudd inn, og vi snakker kun om balansen og ikke på de objektive kvalitetene til lyden. Kvaliteten på opp- løsning, dynamikk, detaljer og den utrolig stødige bassen, tror jeg det skal bli vanskelig å gjøre særlig bedre innenfor et noenlunde fornuftig budsjett. Selv et enkelt knepp opp på høyttalerne og det Stereo + 10/19