Stereo+ Stereopluss 1/2015 - Page 28

Artikkel » Oslo Hi-Fi Center 40år 28 EN LYDINSTITUSJON FYLLER 40 Noen butikker forsvinner, nye oppstår og noen forandrer seg så mye over tid at de knapt kjennes igjen. Nå skal vi ikke si at Oslo Hi-Fi Center ikke forandrer seg, men en forretning som har ligget på samme sted i 40år og jobbet iherdig i den gode lyds tjeneste, fortjener en smule heder. Tekst: Håvard Holmedal B are for å ha sagt det. Jeg jobbet selv på Oslo Hi-Fi Center i en periode på litt over 3 år, men det var på den tiden da vi ennå solgte spolebåndopptakere og kassettspillere, hadde butikken full av høyttalere som knapt finnes nå for tiden. Og da hadde Oslo Hi-Fi Center allerede stått der i 15 år. Åpningen i 1975 Oslo Hi-Fi Center ble åpnet i 1975, og var allerede da en butikk som skilte seg klart ut i Norge både på vareutvalg og størrelse. Og på galskap. En galskap som kanskje savnes av noen, men sikkert ikke av de som det gikk ut over. En av historiene forteller om en radioreporter som gjorde intervju med den første eieren av Oslo Hi-Fi Center, og som etter en del spørsmål ble spurt om hva slags lyd han mente var aller best, eller hva som var den beste lyden han kunne tenke seg. Svaret var:” Det må være lyden av xxxx (en av konkurrentene) som ramler ned en lang trapp!”. Nærmere konserthuset kommer du ikke Etter hvert fikk Oslo Hi-Fi Center Oslo konserthus som nabo, og da ble nærheten til Oslo største byggeplass i 1977 til ”Nærmere konserthuset kommer du ikke”, da konserthuset endelig stod der i all sin prakt. Vi som fulgte med i blader og magasiner fikk med oss at det var en butikk i Vika som skilte seg litt ut fra de andre. Så er jo spørsmålet om man har kommet noe særlig nærmere konserthuset i løpet av de nesten 40 årene de har vært naboer. Kanskje ikke, egentlig, men det er jo ikke Hi-Fi Centeret sin feil. Det er mer en generell betraktning av hifi-verdenen som helhet, og hvor den har vært på vei i noen tiår. Det som åpenbart har blitt bedre er måten butikken tar i mot kundene. Jeg Dette bildet er fra syttitallet eller tidlig på åttitallet – så vidt jeg kan finne ut, men akkurat når kan kanskje noen av våre lesere hjelpe oss med. Og så er det de to herremennene som poserer avslappet i hver sin stol? Kan noen hjelpe? Stereo+ 1/15