Stereo+ Stereopluss 3/2018 | Page 18

Hifi » Henry Audio USB DAC 128 mk3 18 MEGET VELLYKKET OPPDATERING Det er en stund siden vi testet forrige utgave, og vi var mildt sagt over- rasket over hva den gjorde til prisen. Nå er den blitt enda bedre! Tekst: Håvard Holmedal H enry Audio digital-konverteren er slank og liten og er enkel å få plass til i hylla. Når den vel er på plass er det ikke mye som tyder på at det er en bitteliten enhet på under 200 gram som spiller. Lyden er stor, de- taljert og raffinert langt over både størrelsen og prisklassen. USB-DAC Henry Audio USB DAC 128 mk3 er ikke en digitalkonverter for datamaskinen din. Den tar et digitalt USB-signal inn og sender det i ana- logt format videre til en PC eller Mac. Er du ute etter en komplett konverter med inngang for alt fra CD-spillere til streamere som Sonos eller ChromeCast, må du se deg om etter noe annet. Dessverre! Det er benyttet DAC fra AKM 4430 og kva- litetsklokke fra Golledge. Den tar samplerater fra 44,1 til 192kHz og opp til 24bit. Analogde- len er av høy kvalitet og ender i et par gullbe- lagte terminaler på den kompakte baksiden. Den er oppgitt til også å fungere med bær- bare enheter. Med kamera-adapteren til iOS og min iPad Pro, spiller den også filer direkte fra enheten. Det er jo svært praktig hvis du for eksempel har mye «offline-innhold» lastet ned fra Tidal eller har musikk liggende på enheten i iTunes. I Windows 7 får du kun 44,1 og 48kHz, men via en ASIO-driver kan du også få hi-res. I Win- dows 10, i MacOS og i Linux får du alle sam- plerater opp til 192kHz. Den er ikke MQA-kompatibel, men du får likevel opp til 24bit/96kHz når du spiller av MQA master-innspillinger fra Tidal. Slik du får fra alle andre DAC-er. Lyden Jeg har en masse forskjellige høyoppløste musikk-filer på en ekstern harddisk knyttet til Mac-en min. Det er kjøpt litt her og der, og er i Stereo + 3/18