Stabak 2012 sharodiya edition | Page 56

r in n iя k s n i ei я o a n n o e , ei t i nt - n - d , g i , k p d i i ei k s n g e g я ,e , ... e i n i k ,p m ng ei n ei n i a , n n e , ... hr e e ei a g i r i nd яя , ei u ... o ei ? e k n ? l e i " я " t " ei uc k !" я , , e .... e d я я e g o я e , я n я p p i e t a n e e k d n a я s i я n u nn e n o dя я r - g n e dя k i p te e a яi n a e m i e h i я . ..ei r e d p ? , я ir я k я n - i я s n n nd a n i i k d n n ta i я - ? te e j n d s i e d e ! a я я i h я s