Spesialdesign (NWM) KreativKollektion SS2022 - Page 20

Vårt aktiva CSR-arbete ( Corporate Social Responsibility ) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar . Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel . Fråga oss gärna eller besök www . nwg . se

2022

Spring / Summer
Vårt aktiva CSR-arbete ( Corporate Social Responsibility ) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar . Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel .
Fråga oss gärna eller besök www . nwg . se
New Wave Mode som står för produktionen följer de hårt ställda etiska och miljö mässiga krav som är inom New Wave Group .
CSR ( Corporate Social Responsibilty ) omfattar New Wave Groups omfattande riktlinjer för ett hållbart företagande i helhetsperspektiv utifrån miljö , socialt ansvar och ekonomi .
Vi ingår medlemskap i Amfori / BSCI - Business Social Compliance Initiative , FLA - Fair labour Association , Clean Shipping Index , Textile Exchange , Mistra Future Fashion , CTPAT - Customs Trade Partneship Against Terrorism och Accord i Bangladesh , samt följer krav enligt REACH och Kemikaliegruppen .
ALLA PRISER GÄLLER TILL 2022-06-30 . VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH VALUTAFÖRÄNDRINGAR .