Specialdesign (NWM) KreativKonstruktion SS2019 - Page 20

Social Responsibility) etsperspektiv utifrån och socialt ansvar. Bangladesh samt att Kemikaliegruppen är el. ök www.nwg.se Vi på New Wave Modes specialavdelning följer också de hårt ställda etiska och miljö mässiga krav som vi har inom New Wave Group. Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Respons-ibility) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar. Medlemskap i BSCI och Accordet i Bangladesh samt att uppfyllda krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel. Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar. Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel. Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se Vi tar ansvar och skapar trygghet för både Er och oss. Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar. Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel. Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se New Wave Group och dess bolag lägger stor vikt vid att efterleva alla de etiska och miljömässiga produktionskrav som regleras i vår omfattande CSR-policy.