Specialdesign (NWM) KreativKonstruktion AW2019 | Page 19

Vår specialavdelning hjälper dig givetvis med skisser och designförslag, men för att komma så nära era behov som möjligt önskar vi få svar på frågorna till nedan: • • Vad arbetar det aktuella företaget med? inom vilken bransch/typ av verksamhet. • • Vad är syftet med profilprodukterna, till personal eller kund? Dvs. ska kläderna användas som arbetskläder alt. give away. • • Önskas kraftig eller diskret profilering. • • Önskas det någon speciell grundfärg på plagget? Accentfärg/accentfärger? EXEMPEL PÅ MÄRKNINGSMETODER OCH SPECIALANPASSNINGAR Flat brodyr 3D brodyr Egen nacketikett och detaljer i ac- ocial Responsibility) centfärg perspektiv utifrån h socialt ansvar. angladesh samt att mikaliegruppen är Egen zippuller Screentryck Vävt märke Reflextryck Infärgade pullers, piping och blixtlås www.nwg.se Ton-i-ton tryck Applikation All-over tryck Insytt kontrastparti Vi på New Wave Modes avdelning för specialdesign följer de hårt ställda etiska och miljö mässiga krav som vi har inom New Wave Group. Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar. Medlemskap i BSCI och Accordet Bangladesh samt att uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel. Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se CSR (Corporate Social Responsibilty) omfattar New Wave Groups omfattande riktlinjer för ett hållbart företagande i helhetsperspektiv utifrån miljö, socialt ansvar och ekonomi. Vårt aktiva CSR-arbete (Corporate - Social Responsibility) Social Compliance Vi ingår medlemskap i Amfori/BSCI Business reglerar våra produkter i ett helhetsperspektiv utifrån miljö och hållbarhet samt etik och socialt ansvar. Initiative, FLA - Fair labour Shipping Index, Medlemskap Association, i BSCI och Accordet Bangladesh Clean samt att uppfylla krav enligt REACH och Kemikaliegruppen är några exempel. Textile Exchange, Mistra Future Fashion, CTPAT - Customs Trade Fråga oss gärna eller besök www.nwg.se Partneship Against Terrorism och Accord i Bangladesh, samt följer krav enligt REACH och Kemikaliegruppen. ALLA PRISER GÄLLER TILL 2019-12-31. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL OCH VALUTAFÖRÄNDIRNGAR. 19