Solships - Solstad Offshore ASA 03/2014 - Fleetlist - Page 2

Fra Soldrott til Normand Vision: 50 år med skipsfartshistorie F ra en forsiktig start for 50 år siden, har rederiet Johannes Solstad startet i 1964 vokst og utviklet seg til en global virksomhet. 15. september 1964 kjøpte Solstad Rederi sitt første skip fra Jacob Odland SS i Haugesund. Skipet ble døpt MS Soldrott. Det første Solstad-skipet het opprinnelig MS Anna Odland, og ble bygget i Tyskland i 1939. Hun var ett av de legendariske skipene som seilte for Nortraship under 2. verdenskrig. Det er et stort sprang både investeringsmessig og ikke minst teknologisk fra Soldrott til dagens moderne flåte. De siste tilskuddene, Construction Support Vessels (CSV) Normand Reach og Normand Vision, er eksempler på at dagens skip ikke regnes i dødvektstonn, men i verdi. I løpet av disse 50 årene har rederiet hatt i alt 109 skip. De første årene satset man på brukte lasteskip. Disse ble etter hvert erstattet og supplert med moderne skip. Oljevirksomheten i Nordsjøen førte til at Solstad etter hvert utviklet seg til å bli et rent offshore-rederi, og pr juni 2014 teller rederiets flåte 48 spesialiserte offshore fartøyer fordelt innenfor fire kategorier. 19 av dem har betegnelsen AHTS (Ankerhåndteringsskip) , mens 19 er CSV Soldrott (Construction Support Vessels)og 9 fartøy er PSV (Platform Supply Vessels).Rederiet har også bestilt en stor CSV, som er under bygging og skal leveres i 2016. På samme måte som norsk skipsfart alltid har vært internasjonalt orientert, har Solstad allerede fra starten av hatt hele verden som operasjonsfelt. De første årene foregikk mye av aktiviteten i Det Fjerne Østen, og også i dag er Solstad Offshore til stede over hele verden. Solstad-flåten har oppdrag i Asia, Australia Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika. Totalt arbeider om lag 1900 personer i rederiet i dag. De fleste av disse har sin arbeidsplass om bord på skipene. Rederiet har hele tiden hatt sitt hovedkvarter i Skudeneshavn, men har i tilleggavdelingskontorer både i Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore, Manila og Perth. I denne brosjyren presenterer vi alle de 109 skipene som har seilt under Solstad-flagget. Det er disse skipene, og alle dem som har seilt på dem, som har gjort Solstad Offshore til det rederiet er i dag.