Solships - Solstad Offshore ASA 03/2014 - Fleetlist

SOLSTAD- SKIPENE GJENNOM 50 ÅR SOLSTAD VESSELS THROUGH 50 YEARS