Solships - Solstad Offshore ASA 03/2009

PERIODICAL NEWSLETTER - SOLSTAD OFFSHORE ASA NYHETSMAGASIN FOR SOLSTAD OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009 PERIODICAL NEWSLETTER - SOLSTAD OFFSHORE ASA 1964-2009 NOEN SAKER DENNE UTGAVE / SOME ISSUES THIS EDITION Solstad Familiedag 2009 Solstad Family event 2009 Ă…pning av Brasil-kontor Grand opening of Brazil office Overtagelse av REM-skipene REM-takeover in place MS Solek - rederiets tredje skip MV Solek- the 3rd vessel of the company