Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 34

vaiku reikia susitarti dėl taisyklių, ir jei jis tas Visokią – kartais medicininę, beveik visada taisykles sąmoningai pažeis, jam bus taikomos psichologinę, psichoterapinę, socialinę. Pagalba „bausmės“ sankcijos. Pavyzdžiui, jis negaus reikalinga ir tėvams. Kartais tenka atskirti vaiką malonumo, kurį šiaip būtų gavęs, arba toks nuo tėvų, kad būtų apsaugota jo sveikata ir sveika paauglys savaitgalį negalės eiti vakare su raida. draugais. Bet apie tai buvo tartasi, vaikas ar KAIP NUTRAUKTI SMURTO KULTŪROS paauglys žinojo, kaip bus vienu ar kitu jo poelgio atveju. Todėl tokios bausmės nebus smurtas. Smurtas prasideda tada, kaip peržengiama riba, ir pažeidžiamas vaiko orumas, arba sukeliamas YDINGĄ RATĄ, SMURTO PERDAVIMĄ IŠ KARTOS Į KARTA MŪSŲ VISUOMENĖJE? vienoks ar kitoks skausmas (fizinis, emocinis). Daug būdų turi būti taikoma vienu metu. Nėra Suaugęs prieš taip pasielgdamas, gali pabandyti vieno stebuklingo. Lietuva priėmė gerą („vaiko įsivaizduoti save vaiko vietoje, ir ar jam patiktų, nemušimo“) įstatymą, bet po to beveik nieko jei su juo taip būtų elgiamasi. nedarė, kad to įstatymo vykdymą užpildytų AR GALITE PASAKYTI, KAD MŪSŲ VISUOMENĖ TOLERUOJA SMURTĄ? prasmingomis veiklomis. Reikia šviesti vaikus ir suaugusius, kad smurtas yra žalingas, mokinti kaip bendrauti be smurto. Tėvams reikia padėti Taip, kol kas toleruoja. Kai merginą sudegino auginti vaikus, ne tik pinigus duodant, bet ir bagažinėje, visi be išimties labai piktinosi, mokant tėvystės ir motinystės įgūdžių. Ypač reikalavo mirties bausmės ir t.t. O jei ją tik būtų sunku tėvams, kurie augina vaikus su emocijų, išprievartavę ir palikę gyvą? Daugelis tų pačių elgesio besipiktinusių sakytų, kad gal ji pati norėjo sekso, globėjams, kurie paima tokius vaikus globon ar kad stabdė paryčiui mašinas, ir t.t. Tas pats su įvaikina. Šiems tėvams ir vaikams reikia daug vaikų psichologinės ir kitokios pagalbos, o jos dažnai mušimu, kai dozuoja, kad sužaloti negalima, o kaip nors kitaip primušti gal ir gerai. Bet koks smurtas negali būti toleruojamas, čia negali būti rūšiavimo į blogą ir neblogą smurtą ar žeminimą. KOKIĄ ypatumais ir sutrikimais, arba nėra, arba jei yra, tai tik vaistai. Lietuva nėra atlikusi daug namų darbų šioje srityje. Per 30 metų buvo daug rekomendacijų, kurias siūlė tarptautinės organizacijos – kaip PAGALBĄ REIKIA SUTEIKTI VAIKUI, KURIS PATIRIA SMURTĄ? apsaugoti vaikus nuo smurto – šeimoje ir visur kitur. Dabar svarbiausia apsiginti nuo jėgų, kurios kritikuoja užsienio valstybių (vakarų ir 34