Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 33

KOKIOS SMURTO RŪŠYS ŽALINGESNĖS sąvoką. Tai reiškia, kad daug kam dar atrodo VAIKUI? normaliai, jei smurtas „nežymus“, pavyzdžiui, Visos keturios yra žalingos. Negalima taip rūšiuoti, kad vienos smurto rūšys mažiau žalingos už kitas. Pavyzdžiui. Lietuvoje dar dažnai galima išgirsti nuomonę, kad na gerai, fizinis ir lytinis smurtas yra blogai, na bet psichologinis – tai joks čia ne smurtas. Iš tikrųjų psichologinis smurtas, ypač kai jis užsitęsia, ir vaikas nuolat žeminamas ir kitaip emociškai traumuojamas, gali prilygti šiuo atveju vaikas buvo kitaip naudojamas, kaip seksualinio pasitenkinimo objektas. Panašiai dabar vyksta diskusija Lietuvoje dėl fizinio ir emocinio smurto – naudojami žodžiai „pliaukštelėjo“ ir t.t. Taip veidmainiškai visuomenė bando pateisinti smurtą ir piktinasi tik kai kas nors vaiką nužudo ar stipriai sužaloja. Todėl ir statistika galima įvairiai manipuliuoti. kankinimui ir turėti labai sunkias pasekmes, AR PATIRIAMAS SMURTAS PASKATINA taigi psichologinis smurtas taip pat yra labai PAČIUS VAIKUS SMURTAUTI? žalingas. Taip, bet čia nėra fatalizmo, vaikai, kurie SAVO vaikystėje patiria smurtą, ir kai tai vyksta ŠEIMOSE PATIRIA PSICHOLOGINĮ IR dažnai jo gyvenime, kaupia savyje nuoskaudą, FIZINĮ SMURTĄ? kuri ateityje gali realizuotis. Kai užaugęs toks KIEK PRELIMINARIAI VAIKŲ Reikia tyrimų, išaiškinama maža dalis atvejų. Galima tik spėlioti kiek vaikų patiria smurtą. Kai daromi tyrimai, apklausiant jau suaugusius, klausiant apie jų vaikystė, visada, visose valstybėse gaunami dideli paplitimo skaičiai. Mes darėme apie 1995 metus tyrimą, kai Lietuvos universitetų studentus klausėme dėl patirto lytino (seksualinio) smurto. Tai apie 30 žmogus „turės valdžią“ ant kitų, jis gali smurtauti, taip pasąmoningai elgdamasis panašiai kaip ir su juo buvo elgtasi. Bet tai nereiškia, kad visi prieš kuriuos buvo smurtauta, ateityje patys smurtaus. Kaip rašiau pradžioje, šitą rizikos veiksnį gali atsverti apsauginiai veiksniai, kurie apsaugos, ir tas žmogus ne tik nesmurtaus, bet bus naudingas procentų pažymėjo, kad tokį patyrė. Tokiais visuomenei ir sveikas. atvejais stebimasi, kad tiek daug negali būti. AR ĮMANOMA VAIKUS UŽAUGINTI BE Pasiaiškinus, kad čia apimamos įvairios lytinio SMURTO? KAIP NUSTATYTI RIBAS? smurto apraiškos, o ne tik lytinis aktas, dažnai sakoma – tai jūs per daug išplėtėte reiškinio Įmanoma ir privaloma. Yra daugybė auklėjimo būdų, kurie yra neprievartiniai. Pavyzdžiui, su 33