Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 29

savo privilegijų, kai jie nusižengė sutartoms „Kaip šauksi taip ir atsilieps“ vadovaujuosi taisyklėms. Kaip tėvai pastebi: „Kol kas šiuo naudingesnių „Stengiamės vaiką laikyti sau lygiu, įtraukiame drausminimo priemonių dar neatradome.“ posakiu, bendraujant su vaiku“, jį į kiekvieno sprendimo priėmimą išklausome jo Daugelyje pateiktų pasisakymų išryškėja, jog nuomonę.“. skatinimo sistemos panašios tarp visų šeimų. Vadovaudamiesi Dažniausi skatinimo būdai, pagyrimas žodžiu, bet pasirinkta vaikų išvyką arba pramoga. Kai kurie principais tėvai vaikus skatina ir kitais būdai, pavyzdžiui, iškilti kokiais gali ir finansiškai arba pirkdami vaikams norimus sunkumų. Tėvai apie juos kalba labai atvirai, daiktus/ žaislus. pasakoja, kad nutinka, jog su savo vaiku Apklaustieji tėvai įvardijo vieną iš paprastų būdų auklėti savo vaikus, tai pokalbio metu. Taip jie aptaria, dėl ko buvo skirta nuobauda, ką kitą kartą darytu kitaip, kokios būna pasekmės. Vieną labai įdomų pokalbių būdą papasakojo jaunos šeimos tėtis: „kas vakarą esame įsivedę šeimos susirinkimą ir bent 20 minučių pasikalbame, kaip kam sekėsi, kokie sunkumai kylą. Tai labai didelių problemų netenka spręsti, nes viską kas vakarą išanalizuojame.“ Pastebima, kad pokalbis su vaiku yra veiksmingiausia auklėjimo priemonė, kiekviena šeima pasirenka kokiu būdu kalbėtis su vaiku. Bet svarbiausia kalbėti, kalbėti, kalbėti nesusitvarko, tada pakelia balso toną kalbėdami, grasina, manipuliuoja: „jeigu tu negrįši namo 10 valandą vakaro, iš tavęs atimsime telefoną“, naudoja psichologinį spaudimą: „jeigu nesimokysi, tai gyvenime nieko nepasieksi, kasi griovius“. Taikliai vienas tėtis atviravo: „Dabar būdamas jau tėčiu, kartais nesusivaldau, bet nuo manęs priklauso, kaip aš pasielgsiu ir kokius sprendimus priimsiu, kad nesužaloti vaiko nei fiziškai, nei emociškai.“ Galima pastebėti, jog visi tėvai pasisakė prieš smurtą, bet patys net nejausdami jį naudoja tokiais būdais, kaip garsindami, manipuliuodami ir t.t. Elgesys ir kontaktas su vaiku, parodo kiek žinių ir norimi rezultatai bus pasiekti. tėvai turi apie vaiku auklėjimą. AUKLĖJIMO PRINCIPAI, SUNKUMAI Pasidomėjus kokias žinias apie tėvystę ir vaikų IR ŽINIOS auklėjimą tėvai turi, atsakymai buvo labai Kiekviena šeima laikosi savo principų ir numatytų normų vaikų auklėjime. Tėvai atkleidė konkrečius savo šeimos principus: įdomūs. Dalis tėvų pasisakė, kad niekas neišmokys būti tėvais: „tėvais būti niekas neišmokys, jais tampi ir pats išmoksti“, „Mūsų niekas nemokė būti tėvais, išmokome iš savo 29