Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 21

nagrinėjančio pranešimą asmens manymu, šie visuomenė į įstatymų pakeitimus, apibrėžimus, asmenys gali turėti informacijos, kuri bus siekius užtikrinti vaiko gerovės saugumą reikšminga pranešimo nagrinėjimui. atsižvelgė Apibendrinant galime teigti, jog dabartinei Paskutiniai įstatymų pakeitimai suteikė vilties Lietuvos Respublikos visuomenei reikėjo 20 uždrausti bet kokį smurtą prieš vaikus ir metų priimti įstatymus ir teisės aktus dėl suteikti reikiamą pagalbą vaikams ir šeimoms. smurto prieš vaikus. Gaila, kad tik po Matuko tragedijos. mūsų LITERATŪRA 1. Baliūnevičiūtė G. 2013. Vaiko teisų apsaugos politikos įgyvendinimas: Lietuvos ir Suomijos atvejai. (Magistro baigiamasis darbas) Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2. Jonynienė, Ž. Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos, 2005. Acta Paedagogica Vilnensia, 15 tomas. 3. Dromantienė, L., Vaiko teisių apsauga Lietuvoje: socialinių darbuotojų vaidmuo. Socialinis darbas, Nr. 5(1), 2006. 4. Kabašinskaitė, D. Vaikystės sociologija, vaikų teisės ir vaikų politika, Filosofija, Sociologija, Nr.3, 2002, (43-49). 5. Židonytė. S. 2018, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje problemos (Magistro darbas) Vilnius: Vilniaus universitetas. (20-30) 21