Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 17

pakeitimo ir naujų teisės aktų priėmimo bei 2003 M. VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS politikos, susijusios su vaiko teisių ir jo teisėtų POLITIKOS KONCEPCIJA interesų Atsižvelgiant į statistikos duomenis ir siekiant apsauga, formavimo bei įgyvendinimo. didesnės vaiko gerovės, 2003 metais buvo patvirtinta Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, kurios tikslas buvo įgyvendinti ir sukurti centrinę vaiko gerovės politiką kuriančią ir įgyvendinančią instituciją, kuri spręsdama vaikų ir jaunimo problemas turėtų realius teisinius ir ekonominius veikimo svertus visoje šalyje ir įgyvendintų vaiko gerovės stebėseną, statistikos duomenis, kauptų ir analizuotų koordinuotų įvairių žinybų šioje srityje veiksmus, teiktų metodinę Kaip jau ir buvo minėta, Lietuvoje auklėjimas smurtiniu buvo pagrindu „normalus“ pagalbą specialistams. Toliau analizuojant Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją, auklėjimo būdas, nes ir patys tėvai buvo buvo užaugę artimiausiam dešimtmečiui. Taip pat buvo smurtinėje aplinkoje. Reikia siekiama aprūpinti vaiko gerovę nepamiršti, kad vyrauja ir stiprus psichologinis nurodomos smurtas Dažniausias įgyvendinimo strateginės gairės. Analizuojant smurtaujantis asmuo prieš vaikus ir būna tas 2003 metų Vaiko gerovės koncepciją, buvo asmuo, kuris turėtų rūpintis ir užtikrinti vaiko siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko saugumą. Pasak vaiko teisių kontrolieriaus, teisių konvenciją, kurti strategijas bei planus mūsų valstybėje trūksta prevencinių priemonių siekiant užtikrinti pilnavertišką apsaugą vaiko sumažinti smurtą ir neleisti jam plėtotis. Dėl gerovei. Tai iki dabar galiojantis įstatymas, šios priežasties būtent šios vaiko teisių kurio tikslas buvo parengti, toliau tobulinti ir apsaugos institucinės sistemos dalies svarba įgyvendinti teisės aktus, užtikrinančius vaiko Lietuvoje buvo itin didelė – vaiko teisių gerovę. Pagal naują Vaiko gerovės 2019 – apsaugos ypatingus 2021 metų plano pakeitimą, yra skatinama įgaliojimus bei plačią kompetenciją vaiko plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse teisių apsaugos srityje. (Židonytė 2018: 18– veiklą, teikti priežiūros paslaugas vaikas ir 25). šeimoms, organizuoti kompleksines pagalbas, prieš vaikus. kontrolierius turi vaiko gerovės politikos remti nevyriausybinių organizacijų projektus tėvystės įgūdžiams ugdyti. 17