Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 12

ryšys, svarbus medžiagos turinys, ne pats buvo grįžtama prie Nepriklausomos Lietuvos procesas) buvo orientuotas į pradinio ugdymo mokyklos pakopą, rengusią vaiką realiam gyvenimui, o filosofijos dalykai, šalinami mokyklų mokytojai gimnazija komunistai). nuosekliai išlaikė klasikinės modelio (gražinami tikybos ir mokyklos pobūdį – rengė aukštajam mokslui, Sovietinė mokykla buvo dažnai pertvarkoma, ugdė inteligentą. (Bruzgelevičienė, Žadeikaitė tačiau teigiamų rezultatų neatnešė – jai buvo 2008: 22). Buvo paplitę fizinės mokinių būdingas bausmės. „Kada aš mokinausi (1934 – 38 m.) primetimas, prievarta. Mokytojai taikė fizines tautiškumas buvo tikras ir visur, ne taip kaip bausmes, klasėse buvo griežta drausmė, tvarka, dabar. Visų pirma tautiškumas prasidėjo nuo nes mokytojai už nusižengimus bausdavo mokytojos. Ją visi gerbė ir mylėjo. Klasė buvo (klupdydavo į kampą, mušimas liniuote, ausų didžiulė, bet drausmė buvo. Aš pati klūpėjau 3 tampymas). Archyvuose minimi vos keli atvejai pertraukas ant pirštų galiukų už tai, kad netyčia (kai praskėliau lūpą berniukui...“ (Raudys 2001: greičiausiai dėl to, kad patys tėvai toleravo 275). fizines bausmes ir retai kada dėl jų skųsdavosi kategoriškas vykdavo smurtas svetimos prieš valios mokinius), vedėjams, inspektoriams. (Raudys 2001: 275). Nuo 1960 m. įvedamas privalomas aštuonmetis mokymas. 1977 m. įsigalėjo privalomas vidurinio mokslo įstatymas. Okupacijos metais išsaugotas laisvės troškimas aktyviai reiškėsi Lietuvos Sąjūdžio veikloje Po 1940 m. Lietuvos aneksijos, kurią įvykdė Sovietų Sąjunga, buvo pertvarkoma mokyklos sistema. Vadovėliai verčiami į rusų kalbą, mokyklos atskiriamos nuo bažnyčios, panaikinamas tikybos bei filosofijos dalykas. Juos pakeitė SSRS istorijos ir Stalino konstitucijos kursai. Mokymo ir auklėjimo tikslas buvo perprasti komunizmo idėjas, studijuoti marksizmą – leninizmą. Auklėjimas buvo pagrįstas smurtu ir baime (Žilionis 2002: 18). Vokiečiams okupavus Lietuvą trumpam (Raudys 2001: 270). XXI A. LIETUVOS ŠVIETIMAS 1991 m. priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, kuris nustato Lietuvos Respublikos švietimo sistemos sandaros, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos ir valdymo pagrindus. Lietuvos švietimo koncepcija (1992: 5) - istorinis raidos visuomenės posūkis, mentaliteto kuris reikalavo kaitos: pamatinių demokratijos vertybių įsisąmoninimo, naujo 12