Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-3

Projekt Venus Za hranicami politiky, chudoby a vojny Magazín | 3. číslo TVP 2010 Svetové turné v 18 krajinách! Pozrite si video Ľudské správanie Od génov k pohlaviu s. 32 Míňanie peňazí v dnešnom svete Do Do akej akej miery miery je je to to fér voči voči ľuďom? ľuďom? fér s. 50 Nové hranice sociálnych zmien s. 1 s. 14 TVP Ciele a návrhy