Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-5

Projekt Venus Za hranicami politiky, chudoby a vojny Magazín I 5. číslo ' ludnenie Preludnenie Aký je váš názor? Naozaj čelíme Motivácia Podnet Kreativita Kde vzniká a ako ľudí motivovať k tomu najlepšiemu? s. 2 Čo je to populačnému problému? s. 18 umelý sval Ako ho možno použiť a čo to znamená vo svete automatizácie Prehodnotenie vzdelávania Čo je organizovaný chaos a s. 22 naozaj kazí disciplína zážitok zo vzdelávania? s. 29 Postoj TVP Energia v ekonomike založenej na zdrojoch Ako pristupovať k našim problémom na globálnej úrovni? k majetku a vlastníctvu s. 18 s. 26