SLAVIT - Trst SLAVIT_SLOVAR_Trst | Page 2

SLOVENSKO V NARAVOSLOVJE TREH DEŽEL SLOVARČEK NARAVOSLOVNIH IZRAZOV VODA OD GLINŠČICE DO ŠTIVANA Trst, 24. marec – 5. april 2019 “Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.” “This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”