Skapa't | Page 2

LA PORTADA

Per realitzar aquesta portada, primer he relacionat Halloween amb fantasmes, i llavors he intentat incloure'ls en una imatge que no sigui esgarrifosa. Volia ser original i cridar l’atenció.

Ha estat un procés una mica llarg ja que havia de fer una imatge en “DIN­A4” amb una imatge que era totalment quadrada, ja que és el laberint del Pacman. La tècnica que més he utilitzat és la transformació lliure, per allargar o ajustar unes peces o altres. Finalment, una vegada he donat forma al laberint, he posat el seu logo a la box superior dels fantasmes; en canvi, a la inferior he posat el seu nom afegint­hi la frase Insert Coin, com a les consoles recreatives de fa uns anys.

Aquí teniu el vídeo del procés:

Sergi Fernández 4tA