SKALNA TIMES 2/2016 | Page 5

MY PERFECT CLASSROOM Konkurs ogólnoszkolny

W ramach projektu Erasmus + na Skalnej ogłoszony został konkurs My Perfect Classroom . Nie dotyczy on wprawdzie klasopracowni ale i tak Skalniacy mogą wnieść swój wkład w wygląd swojej szkoły .
REGULAMIN KONKURSU ( dostępny również na stronie internetowej szkoły )
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im . Noblistów Polskich w Rydułtowach . Konkurs organizowany jest w ramach projektu Erasmus + HEALTHY MINDS FOR HAPPY LIVES 2016-2018 . Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego im . Noblistów Polskich w Rydułtowach .
CEL KONKURSU 1 . Wyłonienie najlepszego projektu , według którego zostaną wprowadzone zmiany w pomieszczeniu dla uczniów ( łącznik i korytarz na parterze w aneksie biblioteczno-multimedialnym ). 2 . Stworzenie ciekawego miejsca w szkole wg pomysłu uczniów . 3 . Rozwijanie umiejętności plastycznych , artystycznych oraz organizacyjnych uczniów .
PRZEBIEG KONKURSU 1 . Konkurs ogłoszony zostaje w grudniu 2016 roku . 2 . Każdy z 9 oddziałów przygotowuje projekt zmian w pomieszczeniu znajdującym się w łączniku i korytarzu prowadzącym do sali multimedialnej , sali języka angielskiego oraz biblioteki . 3 . Zmiany zaplanowane przez uczniów mogą obejmować kolory ścian , poręczy , dekoracje , meble z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , przeciwpożarowych oraz sanitarnych . 4 . Zmiany zaplanowane przez uczniów muszą zmieścić się w budżecie 2000,00 zł , który przewidziany został w dofinansowaniu w ramach projektu Erasmus +. 5 . Projekt może zostać wykonany w dowolnej formie ( praca plastyczna , komputerowa ), dodatkowo powinien zawierać opis proponowanych zmian oraz orientacyjne koszty . 6 . Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych do organizatora mija 28 lutego 2017 . 7 . Jury konkursowe składające się z nauczycieli pod przewodnictwem dyrektora szkoły wybierze najlepszy projekt , a wyniki konkursu ogłoszone zostaną w marcu 2017 .
NAGRODY 1 . Najlepszy z projektów wprowadzony zostanie w życie w czasie letnich wakacji 2017 .
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU W razie wątpliwości oraz pytań informacji udziela organizator konkursu - koordynator projektu Erasmus + Monika Brych .