SKALNA TIMES 1/2017 (3) | Page 16

PIERWSZY BAL CHARYTATWYNY

W sobotę 4 lutego 2017 w MOK-u w Pszowie odbył się bal charytatywny organizowany przez Koło Wolontariatu i Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im . Noblistów Polskich w Rydułtowach . Dochód z balu przeznaczono na rzecz Hospicjum CORDIS w Katowicach , z którym szkoła zaprzyjaźniona jest od lat . W balu wzięło udział ponad 100 osób . Oprócz tańców była loteria fantowa , licytacja tortu oraz występ taneczny 3 B !
Bal charytatywny to jedno z głównych przedsięwzięć Skalniaków w Roku Wolontariatu ! Nad całością czuwała pani Katarzyna Czekała – wieloletnia wolontariuszka Hospicjum .
MB