SKALNA TIMES 1/2016 | Page 3

WYGRALIŚMY I CO DALEJ ? Tematem projektu jest zdrowie psychiczne młodzieży. Naszym celem jest wzmacnianie czynników wspierających (dobra atmosfera, przyjazna grupa rówiesnicza, kompetentni dorośli, sprzyjające nauce metody nauczania) oraz zwlaczanie elementów negatywnych (stres, agresja, niska samoocena, niepewność, cyberprzemoc). Wśród działań projektowych są liczne warsztaty, szkolenia, spotkania, tworzenie materiałów ICT dla uczniów i nauczycieli, zajęcia sportowe, relaksacyjne itp. Cele projektu: lepsze umiejętności językowe uczniów, większe kompetencje w zakresie ICT zarówno uczniów jak i nauczycieli (Kahoot, MovieMaker, learningapps, Tondoo, Joomag, Snapguide), miedzynarodowe przyjaźnie i znajomości, wieksze zrozumienie dla różnic kulturowych, zwiększony nacisk nauczcyieli kładziony na zdrowie i dobrobyt psychiczny uczniów, większa świadomość młodzieży odnośnie ich zdrowia psychicznego, objawów depresji, źródeł szukania pomocy, panowania i walki ze stresem, skutecznych sposobów relaksu, walki z agresją w sobie i wobec innych, walki z cyberprzemoca i hatowaniem, zwrócenie uwagi uczniów i nauczycieli na problem zdrowia psychicznego (Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego) oraz bezpieczeństwa w sieci (Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu), poprawienie relacji w grupach rówieśniczych (warsztaty integracyjne), poprawienie atmosfery w szkołach. Projekt trwał będzie 2 lata (2016/2017 i 2017/2018). Każda szkoła partnerska odpowiedzialna jest za przeprowadzenie działań projektowych w swojej szkole w mniej więcej tym samym czasie. Koordynatorzy projektu komunikują się poprzez Twin Space, e-mail, FB oraz wideokonferencje. Uczniowie w każdej ze szkół organizują grupę FB a później międzynarodową grupę FB. Chętni uczniowie w każdej szkole zgłaszają się do zespołu zadaniowego. Wydarzenia takie jak warsztaty skierowane są dla większości uczniów w szkołach. Działania projektowe - przedstawienie projektu w szkołach, umieszczenie informacji na szkolnych stronach - konkurs na logo projektu - warsztaty integracyjne w klasach - szkolenia dla nauczycieli ICT - przedstawienie szkół i miast - konkursy online nt krajów partnerskich - obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - konkursy (My Perfect Classroom) - zajęcia sportowe i artystyczne -preorientacja zawodowa - SPOTKANIA PROJEKTOWE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW!!! (dla nas 3 – w Bułgarii, Słowacji i we Włoszech) Glównym produktem będzie strona internetowa projektu przedstawiająca wszystkie materiały wytworzone podczas jego realizacji ( filmy, prezentacje, przewodniki, multimedialne materiały edukacyjne, quizy). Ponadto, materiały edukacyjne nauczycieli ze szkół partnerskich umiesczone zostaną w wirtualnych, ogólnodostępnych pokojach nauczycielskich. Nowoczesne technologie zagoszczczą w szkołach na większej ilości zajęć dzięki szkoleniom ICT (kursy e-twinning, samokształcenie rad pedagogicznych). Dzięki aktywnościom projektowym podniesie się samoświadomość młodych ludzi w zakresie ich zdrowia psychicznego i związanych z tym kwestii. Koordynatorzy całości projektu : MONIKA BRYCH oraz JOANNA KOWALSKA