Short-story translation - Page 5

има в себе си нещо , което не се среща у другите жени . Те , повечето иманяри , комарджии и ловци , лесно повярваха в златния косъм на Смарайда и допущаха , че такова чудо е възможно . Блажения почна да се замисля .
Един ден той каза на другарите си , че ще иде у Смарайдини да чисти гъсениците . Оттогава той не се яви вече в кафенето и ония , които бяха го видели да влиза със стълба и ножици на рамо у Смарайдини , се чудеха . Те повярваха , че Смарайда наистина има златен косъм .
На Връбница , преди да се пречести , Смарайда , с наведена глава , смирено , но без разкаяние , като се изповядваше пред стария изповедник в малката черква , каза му , че е сгрешила с Блажения и че след празниците ще се венчае за него .