Sharetrain project magazine | Page 2

02

Spis treści

1. O RZPWE 3

2. O projekcie SHARETRAIN 4

3. Opolska Liga Robotów 6

4. Neurodydaktyka a zmiana w szkole 11

5. Zdrowie jest zasobem dla edukacji

a edukacja zasobem dla zdrowia 15

6. Słów kilka o działaniach innowacyjnych 18

7. Miejsca Edukacji Bezpośredniej 23

8. Biblioterapia w edukacji 31

REGIONALNY ZESPÓŁ

PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI

ul. Głogowska 27

45-315 Opole

[email protected]