SFT-nytt sep 2023

S F T - ny t t

Nyhetsblad från Svenska föreningen för textilkonservering

N o 2 / 2023

Innehåll
Redaktörens rader
2
Ordförande har ordet
2
Inbjudan till höstmöte
3
Hänt i Lunds domkyrkoateljé
4
Detta händer på Acta konserveringscentrum
6
Bodybuilding på Medicinhistoriska museet
7
Lägesrapport från Varberg
8
Biocidprosjekt Norsk Folkemuseum
10
Nationalmuseum : Pilotprojekt med svensktillverkad tapet från 1500-talet
11
Institutionen för Kulturvård , Göteborgs universitet
14
Sanering av illaluktande textilier
16
Studio Västsvensk konservering
17
Dagordning för höstmöte 2023
18
Resepolicy för SFT-styrelsemedlemmar
18
Nuvarande stadgar
19
Förslag till nya stadgar
21
Kalendariet
23