SFT Nytt sep 2021

S F T - n y t t

Svenska Föreningen för textilkonservatorers nyhetsbrev 2021 september # 2
Innehåll
Det händer på Acta
konserveringscentrum
2
Lägesrapport från Varberg
5
Utställningsmontering på
Ålands kulturhistoriska
museum
7
Kommande evenemang
9
Inbjudan till höstmöte
10
Dagordning höstmöte
11
Redaktörens rader
Hösten nalkas med stormsteg , så här kommer lite trevlig läsning . Kunde inte låta bli att lägga in en bild på mina favoritmonster från skissen till vävnaden Lotti Benjaminsson skriver om !
Det här blir mitt sista nummer . Till våren axlas redaktörskapet av Marie Schön , och jag hyser inga tvivel om att nyhetsbrevet bara kommer att bli bättre !
Åsa

Ordföranden har ordet

Kära medlemmar ! Vi skymtar förhoppningsvis slutet på pandemiavstängningarna , men ett litet tag till får vi alla hålla ut . Detta kommer återigen att påverka vårt Höstmöte varför vi kommer att genomföra detta på ett lite ovanligt sätt uppdelat i två delar .
Fredag den 15 oktober samlas de som vill och kan ( och som är friska såklart ) på Nordiska museet för visning av den nyöppnade utställningen Nordens Paris som visar mode från NKs Franska . Efter en långlunch med möjlighet till diskussion och samvaro tar vi oss vidare till Kungl . slottet där vi tittar på Daisy , en utställning om Kronprinsessan Margaretas korta men intensiva liv . Måndag den 18 oktober genomför vi så höstmötesförhandlingarna digitalt via ZOOM .
Styrelsen hoppas att allt kan återgå till det normala inför årsmötet och att vi då får möjlighet att ses på riktigt .
Kajsa Hammarsten