SFT-nytt nr 2 2022

S F T - ny t t

Nyhetsblad från Svenska föreningen för textilkonservering

N o 2 / 2022

Innehåll
Redaktörens rader
2
Ordförande har ordet
2
Välkommen till SFT Höstmöte i Halmstad 2022 den 23 september !
3
Dagordning för årsmöte
3
Lägesrapport från Varberg
4
Hälsning från Huskvarna
6
Studio Västsvensk konservering 2022
7
En textilkonservators yrkesliv
8
Smakprov ur ” Mitt museum 1921-2009 ”
8
Detta händer på Nordiska museet
10
Detta händer på Acta konserveringscentrum
12
Kalendariet
13