SFT-nytt nr 2 2022 - Page 5

Har du något passande tyg ?
Förfrågan avser att åtgärda tyget som har omfattande skador . För att komma åt tyget var all den tekniska delen tvungen att lyftas bort . Just nu är idéerna lite oklara , för den tilltänkta konserveringen av ursprungligt material är inte helt lätt att utföra på ett tillfredsställande sätt . Kunden och jag har faktiskt pratat om att ersätta originalmaterialet . Om någon tror sig ha ett tunt melerat bomullstyg som passar till dylik radio är jag väldigt intresserad .
5