SFT-nytt nr 2 2022 - Page 3

Välkommen till SFT Höstmöte i Halmstad 2022 den 23 september !
Dagordning för höstmöte

Välkommen till SFT Höstmöte i Halmstad 2022 den 23 september !

Höstmötet hålls i samband med Vävmässan i Halmstad . Vävmässan pågår 22-24 september i Halmstad arena och höstmötet kommer att hållas på Hallands konstmuseum Tollsgatan 2 , fredagen den 23 september kl . 9.30-10.45 . Därefter anordnas gemensam transport till mässlokalen till vilken vi beräknas ankomma ca 11.00 .
Du bokar själv inträde till mässan ( 1-3 dagar ) samt biljetter till de föredrag och evenemang som intresserar dig . SFT ersätter i efterhand kostnaden för fredagens inträde ( 180 kr ) mot kvitto och utläggsblankett .
För information om program , biljetter etc till Vävmässan se : https :// vav2022 . se /
Anmälan till Höstmötet görs senast den 31 augusti till sekreterare @ sfttextilkonservering . se
OBS ! Meddela allergier när du anmäler dig med tanke på kaffe och kaka och om du vill få skjuts till mässan

Dagordning för höstmöte

Dagordning för höstmöte 2022 i Svenska föreningen för textilkonservering
23 september på Hallands konstmuseum , Halmstad
1 . Mötets öppnande 2 . Val av mötesordförande
12 . Information om hemsidan 13 . Information om SFT-nytt 14 . Information om Instagram 15 . Övriga frågor 16 . Mötets avslutande
3 . Val av mötessekreterare 4 . Val av justerare och rösträknare 5 . Mötets stadgeenliga utlysande 6 . Upptagande av närvaro 7 . Godkännande av dagordning
8 . Genomgång av årsmötesprotokoll . Finns på hemsidan www . sft-konservering . se
9 . Ekonomi 10 . GDPR 11 . Årsmöte 2023
3