SFT-nytt feb 2023

S F T - ny t t

Nyhetsblad från Svenska föreningen för textilkonservering

N o 1 / 2023

Innehåll
Redaktörens rader
2
Ordförande har ordet
2
Verksamhetsberättelse
3
Vad händer på Statens historiska museer ?!
4
En hälsning från Göteborgs stadsmuseum
7
Detta händer på Acta konserveringscentrum
8
Detta händer på SVK
10
Inbjudan till årsmöte 2023
11
Dagordning
11
Motion
12
Kalendariet
13