SFT-nytt feb 2022

S F T - ny t t

Nyhetsblad från Svenska föreningen för textilkonservering

N o 1 / 2022

Innehåll
Redaktörens rader
2
Ordförande har ordet
3
Dags att betala medlemsavgift
3
Textilkonservering — Stockholm
4
Detta händer på Acta konserveringscentrum
6
Projekt om Agda Österberg
7
Lägesrapport från Varberg
8
Senaste nytt från Studio västsvensk konservering
10
Inbjudan till digitalt årsmöte
12
Dagordning för årsmöte
13
Motion till årsmöte
14
Kalendariet
15