Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 3

INHOUDSOPGAWE INLEIDING 2 VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE 3 VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN FINANSI√čLE POSISIE 4 VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERINGE IN EKWITEIT 5 VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN KONTANTVLOEIE 6 AANTEKENINGE 7 SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018 1