Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 12

KORPORATIEWE INLIGTING SENWESBEL BEPERK Reg no: 1996/017629/06 POSADRES Posbus 31 Klerksdorp 2570 GEREGISTREERDE KANTOOR Charel de Klerkstraat 1 Klerksdorp 2571 Telefoon: 018 464 7800 Faks: 018 464 2228 OUDITEUR Ernst & Young Ing. Privaatsak X14 Sandton 2146 OORDRAGSEKRETARIS Die Maatskappysekretaris Senwesbel Beperk Posbus 31 Klerksdorp 2570 Telefoon: 018 464 7104 FINANSIERINGSVENNOOT Absa Bank Posbus 10154 Klerksdorp 2570 Senwesbel is gelys op ZAR X (Edms) Bpk gelisensieerde beurs www.zarx.co.za. 10 SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018