Senwes Scenario Junie/Julie 2018

senwes GRATIS Scenario KLANTETYDSKRIF VIR PRODUSENTE WINTER 2018 VEE + GRAAN: ’N SLIM KEUSE VARKBOERDERY Alles gaan oor kilogramme wen 4 16 FOKUS OP VEE VEE EN 10 INNOVASIE: PRESISIE-OPLOSSINGS AREAFOKUS: LEKAANVULLING: 35 LOONVERHOGINGS: WOLMARANSSTAD 32 FEITE OF FIKSIE WERKGEWERS STEEDS NASIE IN GESPREK 8 KUILVOER: MAAK SEKER JY VOER TOPGEHALTE IN DIE DUISTER