SE Surgery News March 2022 | Page 8

FÖRELÄSNING

1 DAY MASTERCLASS IN PERIODONTOLOGY

Regeneration for aesthetic and functional reconstruction in periodontal surgery , combining biomaterial and hyaluronic acid .
Welcome to a one day Master Class with ” handson ” together with Professor Anton Sculean .
Regeneration for aesthetic and functional reconstruction in periodontal surgery , combining biomaterial and hyaloronic acid . The course will address gingival recessions , infrabony defects and furcations .
Place :
Radisson Blu Royal Viking
Price :
6.900 SEK ( ex . VAT )
FÖRELÄSNING DEN 25 AUGUSTI STOCKHOLM
ANMÄLAN >>>
Images – courtesey of professor Anton Sculean , Professor of PeriodontologyDepartment Chair at University of Bern
Föreläsning i samarbete med :
Föreläsning i samarbete med :
Read more about Hyaluronic acid in dental surgery
Join the Facebook group : ” Hyaluronic acid in dental surgery ”
Geistlich – Originalet inom ben- och mjukvävnadsregeneration
Över 1.400 vetenskapliga artiklar och långtidsstudier gör Geistlich till det mest dokumenterade benersättningsmaterialet på marknaden . LÄS MER OM GEISTLICH
SE GEISTLICH STUDIER