SE Surgery News March 2022

UNIDENT SURGERY NEWS – MARCH 2022

UNIDENT SURGERY NEWS .

Föreläsning med Densah borr SID . 2
Alternativ till bindvävstransplantat SID . 3
Avlägsna implantat - minimalt invasivt SID . 4
Försegla implantat på ett certifierat sätt SID . 7
MASTERCLASS Biomaterial + hyaluronsyra med Professor Anton Sculean SID . 8