Scores by Dominik J. Dieterle Mahler/Dieterle - Die zwei blauen Augen - Page 8

8 ° b b œ & 49 S. œ œ b œ œ œ œ Al les - wie - der j &b ‰ œ œ M. B. ¢ Ach, ‰ œ œ n œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ J & b ‹ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ∑ ?b war Al - les wie - der gut, war Al - les wie - der gut les wie - der gut, - Œ Œ œ war dim. - - dim. & b œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B. ¢ Al - & b ˙ ‹ Œ ?b ˙ Al œ - les! war Œ les wie - der gut, œ al Œ ˙ Al œ war gut! - - œ - les! œ œ œ œ les gut! Œ ˙ Lieb' ˙ Œ ˙ Lieb Œ œ ˙ Und Lieb Œ œ ˙ und Leid! war gut! ˙ Ó gut, p ˙ Œ œ morendo p morendo œ ˙ p morendo œ ˙ p morendo Œ œ und Leid, Œ Lieb Al - les gut! œœœ œ œ ˙ œ œ™ dim. war les Œ œ œ ™ œ œ b œ œ œ gut, war Al - les Lieb Œ ˙ war Al les Al - les gut! war gut! war Al les ˙ œ œ n œ œ™ œ œ œ war Al les œ œ œ Œ œœœ œ œ ˙ œ œ™ al œ gut, œ Œ gut! ‰ œJ œ œ œ œ war Al - les wie - der &b ˙ T. der gut, - ‰ œJ œ œ œ ∑ Al A. wie - der j & b ‰ œ œ b œ œ Œ war Al - les wie ° dim. œ & b œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ M. Al - les ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj b œ œ 53 S. b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ Œ war Al - les, T. Œ gut! war Al - les, A. Œ poco rit. und Œ und Leid, Œ und Leid, Œ œ ˙ und Leid, p Œ œ morendo ˙ Und Welt œ und Œ œ und Œ œ und Œ œ und