ŠEKSPIR - najveći engleski pesnik

William

Shakespeare

Javni čas posvećen Vilijamu Sekspiru će biti održan 9.5.2014.

Svi koji žele mogu prisustvovati času.