Sampler Series a L'Auditori - Page 35

12/06/2015 → 20.00h / → 18.45h xerrada prèvia amb Ramon Humet, Luis Codera i Lluís Nacenta / → FUNDACIÓ JOAN MIRÓ — 7€ Lluïsa Espigolé, piano, teclat midi, vídeo i electrònica • Stefan Prins » Piano hero #1 (2011-12) 8’ • Luis Codera Puzo » Albedo (2014) 7’ * • Manuel Rodríguez Valenzuela » Obra estrena (2015) 15’* • Ramon Humet » Obra estrena (2014) 10’* • Rafael Murillo » Obra estrena (2015) 10’* — — — * — Estrena mundial LLUÏSA ESPIGOLÉ Piano expandit La pianista Lluïsa Espigolé, formada amb mestres com Yukiko Sugawara o Nicolas Hodges i amb una intensa activitat en festivals europeus de referència, ens ofereix una visió plural de la música per a piano dels nostres dies: des d’una obra estrena de Ramon d’Humet fins a Piano hero #1 de Stefan Prins, per a teclat midi, vídeo i electrònica en viu. Pianist Lluïsa Espigolé, having trained under masters such as Yukiko Sugawara and Nicolas Hodges and now intensely active at the main European festivals, here offers a balanced view of piano music today: from a new work of Ramon Humet to Piano Hero #1 by Stefan Prins, for MIDI keyboard, video and live electronics. Concert produït per L’Auditori en col·laboració amb la Fundació Joan Miró. 35