Sampler Series a L'Auditori - Page 27

15/02/2015 → 12.00h → MUSEU DE LA MÚSICA — 7€ STOKOS, CINTES I REACTABLE VII È Cicle la Música al Museu El Museu conserva diferents instruments que són tot un referent de la música electrònica a Barcelona. L’Stokos del laboratori Phonos, la recerca sonora amb cintes magnètiques i el Reactable, entre d’altres, ens mostraran la sorprenent transformació sonora de les darreres quatre dècades. The Museum collection features several key instruments from the electronic music scene in Barcelona. The Stokos from the Phonos laboratory, sound experimentation with magnetic tape, and Reactable, among others, will lead us through the surprising transformation in sound over the last four decades. Concert amb motiu de la mostra temporal “La música electrònica a Barcelona. 40 anys del laboratori Phonos”. 27